KOMPAS, TATAKELAKUAN

Kod FrieslandCampina untuk pengendalian perniagaan yang baik. Compass, memainkan peranan penting dalam pengurusan risiko pematuhan. Kod tingkah laku dan garis panduan berkenaan ini menjadi asas kepada kakitangan FrieslandCampina dan pihak-pihak ketiga yang mana FrieslandCampina bekerjasama agar menjalankan perniagaan secara jujur, hormat dan telus.

Syarikat menyediakan prosedur Speak-Up.

Prosedur ini adalah sebagai salah satu cara untuk berhadapan dengan pelanggaran (dengan sebab-sebab munasabah) garis panduan Compass.

Kompas Tatakelaluan
Prosedur Speak-Up
Doing Honest Business Policy